Tuesday, July 26, 2011

Månegarm - Vargstenen (2007)

Country: Sweden
Genre: Black/Folk Metal

1. Uppvaknande
2. Ur Själslig Död
3. En Fallen Fader
4. Den Gamle Talar
5. Genom Världar Nio
6. Visioner På Isen
7. Varbrodern Talar
8. I Underjorden
9. Nio Dagar, Nio Nätter
10. Vargstenen
11. Vedergällningens Tid
12. Eld

Fifth studio album by Månegarm.

No comments:

Post a Comment